web analytics
Take a fresh look at your lifestyle.

TÜM ÖĞRETMENLERDEN CANLI DERS VERMESİ İSTENDİ… MEB’DEN RESMİ YAZI

0 219

TÜM ÖĞRETMENLERDEN CANLI DERS VERMESİ İSTENDİ… MEB’DEN RESMİ YAZI

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğretmenlerin 31 Ağustos ila 18 Eylül tarihleri arasında 2019 – 2020 Eğitim Öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara ait “Eğitim Programı” uygulaması yapılmasını istedi. Yapılan açıklamada, telafi dersleri için canlı ders gerçekleştirebilecekleri vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili yazıyı illere gönderdi.  Gönderilen yazıda 31 Ağustos’ta başlayacak eğitim programlarının nasıl yapılacağına dair bilgiler yer almaktadır.

Öğretmenler dersleri EBA üzerinden veya açık kaynaklı diğer platformlar (Zoom, Skype, Microsoft Teams vb.) üzerinden yapılacaktır.

2019 – 2020 Eğitim Öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara ait “Eğitim Programı” uygulaması  kapsamında derslerde, http://mufredat.meb.gov.tr/201920ikincidonem.html internet adresinde yer alan kazanımlar, öğrencilere aktarılmaya çalışılacaktır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazı şu şekilde:

GENELGE 2020/5

İlgi : a) 03.07.2020 tarihli ve 84037561-10.06.01-E.8948074 sayılı yazı (Genelge No: 2020/4). b) 15.08.2020 tarihli ve 83203306-10.07.02-E.10700187 sayılı yazı.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi belirlenerek ilgi (a) yazı ile duyurulmuş, ilgi (b) yazı ile de Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak eğitime ilişkin takvimde değişikliğe gidilmiştir. İlgi (b) yazının 2. maddesinde de belirtildiği üzere 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik “Eğitim Programı” uygulamasına başlanacaktır.

18 Eylül 2020 tarihine kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazırbulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecektir. Bahse konu hususla ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Bakanlığımızca geçtiğimiz eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden “kritik konu ve kazanımlar” belirlenerek derslere ait programlar hazırlanmıştır. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara Bakanlığımızın http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html internet adresinden ulaşılabilir.

2. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayımlanacaktır.

3. EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından Canlı Ders uygulamaları gerçekleştirilebilecektir.

4. Canlı Ders uygulamaları öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri sınıfın öğretmenleri tarafından yapılacaktır. Uygulamanın hayata geçirilebilmesi için okullarda oluşacak şubelere 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında okul idareleri tarafından sınıf ve branş öğretmeni görevlendirilecektir.

5. 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Canlı Ders uygulamasının başlatılabilmesi için okul yönetimi tarafından e-okul yönetim bilgi sistemine sınıf, şube ve öğretmen tanımlamaları gerçekleştirilecektir. Bu tanımlamalardan sonra okul yönetimlerince e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden Canlı Ders programı yapılacaktır. Adres: Serhat Mah. 1290. Sokak No:1 Yenimahalle/ANKARA Bilgi için: Sakine ULU (Şef) Elektronik Ağ: ttkb.meb.gov.tr Tel: 0 (312) 413 44 28 e-posta: ttkb@meb.gov.tr Faks: 0 (312) 413 45 12 Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden c845-8f4a-39dd-bfcb-17e7 kodu ile teyit edilebilir.

6. Canlı Ders uygulamaları yoluyla yapılacak eğitimlerde, öğretmenlerimize örnek olması için 1. maddede sözü edilen programlara yönelik Bakanlığımızca elektronik ortamda çok sayıda etkinlik örneği hazırlanmıştır. Etkinlik örneklerine http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html internet adresinden ulaşılabilir.

7. Öğretmenlerimiz “ilgili dersin düzenlenen programında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşmaları kaydıyla” sözü edilen etkinlik örneklerini okulun ve/veya öğrencinin durumuna göre doğrudan kullanabilecek, uyarlayabilecek ve/veya esinlenerek kendi etkinliğini hazırlayıp uygulayabileceklerdir.

8. Yüz yüze eğitim başladığında 23 Mart 2020 tarihinden itibaren gerek TRT EBA TV kanalları gerekse EBA Canlı Ders Uygulamaları veya özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden sürdürülen eğitimlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı sınıf öğretmenleri veya branş öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir. Üst sınıftaki kazanım/kazanımlara temel teşkil eden alt sınıf kazanımlarının öğrencilere edindirilemediği ve öğrenme eksikliğinin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda önce alt sınıfa ait konu ve kazanım/kazanımlar işlenecek sonrasında yeni konu ve kazanım/kazanımlara devam edilecektir. Bu amaçla Bakanlığımızca hazırlanan derslere ait program haritalarından yararlanılacaktır. Derslere göre hazırlanan program haritalarına Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının web sayfasından ulaşılabilecektir.

9. Yurt dışından ülkemize eğitim görmek üzere gelen uluslararası Anadolu imam hatip liselerindeki yabancı uyruklu öğrencilerin gerek Türkçe öğretimini desteklemek gerekse uyumlarını teşvik etmek amacıyla ara sınıfları da içerecek şekilde öğrencilerin mücbir sebeplerle geç gelmeleri de göz önünde bulundurularak DYK kapsamında Türkçe kursu başvuru ve açma işlemleri Aralık 2020 sonuna kadar yapılabilecektir.

10. Hayat boyu öğrenme kurumlarında yaygın eğitim faaliyetleri yüz yüze devam etmekte olduğundan bu kurumlarda görev yapan öğretmenler 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ilgili mevzuatı kapsamında görevlerine devam edeceklerdir. Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Ziya SELÇUK

Bakan

YAZIYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorumunuz İçin Çok Teşekkür ediyoruz

Sipariş Hattı
Sipariş için tıklayınız...
%d blogcu bunu beğendi: