web analytics
Take a fresh look at your lifestyle.

MEB ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN YENİ GENELGE YAYINLADI

0 140

MEB’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ GENELGESİ YAYINLANDI

Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri Öğretmenler Günü’nün yer aldığı haftayı kapsayacak programlar ile gerçekleştirilecektir. Kutlama programlarının, öğretmenlerin “Bu Benim Günüm” diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına ve etkinliklerde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami derecede dikkat edilecektir.

MEB’den Öğretmenler Günü genelgesi

MEB koordinesinde yapılacak Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri, 2023 Eğitim Vizyonu’nun ana aktörü olan öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek programlarla, yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak şekilde kutlanacaktır.

18.09.2020 tarihli ve 2020/6 sayılı ” 24 Kasım Öğretmenler Günü” konulu Genelge aşağıdadır.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı : 30408313-10.06.01-E.13059512 18.09.2020

Konu : 24 Kasım Öğretmenler Günü

GENELGE

2020/6

İlgi : a) 15.10.2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “ Millî Eğitim

 Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği”.

 b) 27.05.2019 tarihli ve 2019/8 sayılı “ 24 Kasım Öğretmenler Günü” konulu

 Genelge.

Bakanlığımız koordinesinde yapılacak Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri,

2023 Eğitim Vizyonu’nun ana aktörü olan öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin

toplumdaki algısının yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak,

birlik ve beraberliğini pekiştirecek programlarla, yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde;

Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla bu salgınla

mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak

şekilde kutlanacaktır.

Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri Öğretmenler Günü’nün yer aldığı haftayı

kapsayacak programlar ile gerçekleştirilecektir. Kutlama programlarının, öğretmenlerin “Bu

Benim Günüm” diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda

toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına ve

etkinliklerde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe

kurallarına azami derecede dikkat edilecektir.

Bu kapsamda;

1. Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması

için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde kutlama

kurulları oluşturulacaktır.

2. Kutlama kurulları, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinde ilgi (a)

Yönetmelik hükümlerinde belirtilen görevleri yerine getireceklerdir.

3. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizce,

Öğretmenler Günü kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde;

öğretmenlerin, öğrencilerin, okul yönetimlerinin, okul aile birliklerinin, velilerin, halkın,

kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve basın-yayın kuruluşlarının Covid-19

salgın tedbirleri alınarak yüz yüze veya uzaktan erişim yolu ile katılımı sağlanacaktır.

4. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimiz

hazırlayacakları programlarda imkân ve çevre şartlarını dikkate alarak eğitici, bilgilendirici

ve coşkulu etkinlik programlarının hazırlanmasına özen göstereceklerdir. Programlara mülki

idare erkânı, şehit öğretmen yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ve çevre

sakinleri de davet edilecektir.

Millî Müdafaa Cad. No:6 06648 Kızılay/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Mehmet Ercan ERARSLAN (VHKİ)

 Fikret BOZ (Şube Müdürü)

Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) 413 4108/ 4134167

E-posta: oygm@meb.gov.tr Belgegeçer: (0 312) 4253094

Kep:meb@hs01.kep.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden eb97-cdc9-37bb-b5b8-75e5 kodu ile teyit edilebilir.

5. Öğretmenler Günü kutlamalarını okullarımız öncelikle kendi bünyelerinde

gerçekleştirecektir. Birbirine yakın konumda olan okul/kurumlar yapacakları etkinlikleri

birlikte hazırlayacakları programlarla da kutlayabileceklerdir.

6. Öğretmenler Günü kutlamalarında ilgi (a) Yönetmeliğin 16, 23 ve 24’ncü

maddeleri uyarınca adaylığı kaldırılan öğretmenlerin “Yemin” etmeleri ve yıl içinde emekli

olan öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgesi” verilmesi sağlanacaktır.

7. Okul/kurumlarca, meslekte başarılı olmuş emekli öğretmenler ile okullarından

mezun başarılı ve örnek öğrenciler, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine davet

edilerek anılarını paylaşmaları sağlanacaktır.

8. Şehit olan, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak; şehit

öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve/veya

öncelikle emekli oldukları okullardaki programlara davet edilmeleri sağlanacaktır.

9. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizin web

sitelerinde öğretmen bilgilendirme sayfaları oluşturularak, bu sayfalarda öğretmenlerin

mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, öğretmenlerin sosyal, kültürel,

bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile hastalık, ölüm, evlilik, kan ihtiyacı gibi çeşitli duyurulara

yer verilecektir.

10. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde

oluşturulan kutlama kurullarınca; öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği

ile ilgili belirlenecek konularda; anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film vb. yarışmalar

düzenlenerek dereceye giren öğretmen, öğrenci ve velilere Öğretmenler Günü etkinlikleri

sırasında ödüllerinin verilmesi, dereceye giren eserlerin sergilenmesi/izlenmesi sağlanacaktır.

11. Kutlama kurulları; gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil

toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak öğretmenlerden oluşan gruplarla yüz yüze veya

uzaktan erişim yoluyla halk oyunları, koro ve solo müzik gösterileri düzenleyecektir.

12. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin

başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla

paylaşabilecekleri yüz yüze veya uzaktan erişim yoluyla olmak üzere konferans, panel,

söyleşi vb. etkinlikler düzenleyecek, ayrıca söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve

görseller hazırlayarak kamuoyuna sunacaktır.

13. Kutlama kurullarınca, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği

yapılarak, Öğretmenler Günü’nü kapsayan haftada ve yıl içerisinde öğretmenlik mesleğinin

misyon, saygınlık, rehberlik ve adanmışlık gibi temalarını ele alan yüz yüze veya uzaktan

erişim yolu ile panel, sempozyum, açık oturum, konferans vb. faaliyetler düzenlenecektir.

14. Öğretmenler Günü’nü kapsayan haftada ve yıl içerisinde kamu/özel kurum ve

kuruluşlarla iş birliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyalarının

düzenlenmesine özen gösterilecektir.

15. İl ve ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak,

Öğretmenler Günü’nü kapsayan haftada “2020 Yılı Öğretmenler Hatıra Ormanı”

oluşturulacak ya da var olan hatıra ormanları geliştirilecektir.

16. Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara’da düzenlenecek Öğretmenler Günü

kutlama ve etkinliklerine il, ilçe ve dış temsilciliklerimizden katılacak başarılı öğretmenlerin

seçiminde Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek- 4’te açıklanan esas ve usullere uyulacaktır.

Millî Müdafaa Cad. No:6 06648 Kızılay/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Mehmet Ercan ERARSLAN (VHKİ)

 Fikret BOZ (Şube Müdürü)

Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) 413 4108/ 4134167

E-posta: oygm@meb.gov.tr Belgegeçer: (0 312) 4253094

Kep:meb@hs01.kep.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden eb97-cdc9-37bb-b5b8-75e5 kodu ile teyit edilebilir.

17. Ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava

koşulları gibi nedenlerle yüz yüze gerçekleştirilecek etkinliklerin yapılamaması durumunda

il/ilçe millî eğitim müdürlükleri uzaktan erişim yoluyla çeşitli etkinlikler düzenleyecektir.

18. İlgi (b) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü’nün, öğretmenler arasındaki mesleki

dayanışmayı, iletişimi, sevgiyi, saygıyı ve mesleki algıyı güçlendirerek, öğretmenlik

mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlayacak şekilde hazırlanan programlarla

kutlanması ve kutlamalar sırasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda,

Gereğini önemle rica ederim.

 Ziya SELÇUK

 Bakan

BİLİM KURULU ÜYESİ AÇIKLADI: YENİ YASAKLAR MI GELİYOR?

1. SINIF 2+5 2. SINIF AKARYAKIT ANKARA araba AŞI bursluluk sınav BİLİM KURULU covid 19 cumhurbaşkanı DEPREM EBA eğitim Fahrettin Koca HES KODU içişleri bakanlığı koronovirüs KOVİD 19 LGS MATEMATİK meb Milli Maç MİLLİ EĞİTİM BAKANI otomobil PANDEMİ SAĞLIK SAĞLIK BAKAINI sağlık bakanı SINAV GÖREVİ SON DAKİKA spor SÜLEYMAN SOYLU sınav tatil TELEFON UZAKTAN EĞİTİM YÜZ YÜZE EĞİTİM ZAM ziya selçuk ÖĞRETMEN öğrenci ücretsiz tablet İLKÖĞRETİM İNDİRİM

ARTIK EHLİYET TAŞIMAYA GEREK KALMAYACAK!!!

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorumunuz İçin Çok Teşekkür ediyoruz