web analytics
Take a fresh look at your lifestyle.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!!! UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ… 

0 2.110

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!!! UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ…

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

Alınan karar şu şekilde:

 

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Karar Tarihi: 04.04.2021
Karar Sayısı : 2021/17

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04.04.2021 tarihinde 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN
başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları
almıştır.

Koronavirüs salgınıyla (Covid-19) mücadele kapsamında halk sağlığının korunması,
salgının yayılım hızının kontrol altında tutularak kamu düzeni açısından oluşturduğu risklerin
yönetilmesi amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda 1 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan
kararlar ile kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler
doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı
tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği bir sürece girilmiştir.

A) İlimizde salgının seyri; vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun
bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki
etkililiği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlenmekte ve gerekli
değerlendirmeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. Gelinen aşamada ilimizde özellikle
son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki Covid-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim
ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, 5 Nisan
2021 tarihi itibariyle ilimiz genelinde;
 Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz
yüze eğitime devam edilmesine,
 Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim
yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,
 Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilmesine,
 İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan
eğitim şeklinde devam etmesine,
 Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,
 Ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze
eğitime devam etmesine,
 Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,
 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime
devam etmesine,
 Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam
zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,
 Okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan
takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine,
 Yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine,

B) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 30.03.2021 tarihli ve 2021-16 sayılı kararı ile sivil
toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst
kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil
kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin kişi başına 8 metrekare alan
bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili
kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak (etkinlik tarihi ilgili
makamlara daha önce bildirilen toplantıların hafta sonları da dahil olmak üzere)
yapılabilmesinin devamına karar verilmişti. Gelinen aşamada 5 Nisan 2021 tarihi
itibariyle;
 Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların
üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul
dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8
metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü
geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak
sadece hafta içi günlerde yapılabilmesine, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı
hafta sonlarında etkinlik tarihi ilgili makamlara daha önce bildirilmiş toplantılar da
dahil olmak üzere yapılmamasına,
Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği
şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik veya
Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en
az üç gün öncesinden) e- başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçeyle
bildirilmesi sağlanarak bu kurum ve kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen
kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim
ekiplerince kontrol edilmesine,
Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarca konuya gerekli hassasiyetin gösterilerek
uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin
sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi
gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verildi.

 

İlimizdeki Eğitim-Öğretim ve Toplumsal Etkinliklere İlişkin Ek Tedbirlerin Uygulanmasına dair 04.04.2021 Tarih ve 2021-17 Sayılı UHK Kararı

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorumunuz İçin Çok Teşekkür ediyoruz

Sipariş Hattı
Sipariş için tıklayınız...
%d blogcu bunu beğendi: