web analytics
Take a fresh look at your lifestyle.

COVID-19 SIRASINDA SINIFTA ALINACAK ÖNLEMLER!!!

0 1.027

COVID-19 SIRASINDA SINIFTA ALINACAK ÖNLEMLER

Pandemi döneminde öğretmenlerin kendilerini ve öğrencilerini korumaları için ipuçları vereceğiz bu yazımızda.

Okullarda bazı sınıflar kademeli olarak açılmaya başladı. Alınan son kararla ilkokullar tamamen açılıyor. COVID-19’un yayılmasını önlemek için hem sınıf içinde hem de sınıf dışında önlemlerin alınması önemlidir. Bu makalede, öğretmenlerimizi pandemiye karşı aşağıdaki konularda bilgi ve ipuçlarıyla desteklemeyi amaçlıyoruz.

 • Okulda fiziksel mesafe
 • Sağlık ve el hijyeni uygulamak
 • Sınıf için temizlik ve dezenfekte etme ipuçları
 • Bir öğrenci hasta görüldüğünde yapılması gerekenler

Pandemi sırasında öğrenilen önemli bir ders, öğrenmenin devam etmesini sağlamada öğretmenlerin oynadığı önemli roldür. Okullar açıldığında, çocukların eğitimlerine güvenli ve sağlıklı bir ortamda devam edebilmelerini sağlamak için en çok görev öğretmene düşmektedir. İlk olarak hijyen ve mesafe kurallarına dikkat ederek Covid 19’un bulaşmasını engellemek, daha sonra kaybolmuş olabilecek bilgi ve becerileri telafi etmesi gerekecek.

Bir öğretmen olarak Covid 19 hakkında gerekli bilgi sahibi olmak sadece öğrencilerinizi değil özellikle kendinizi de koruyacaktır. Tedbir almak çok önemlidir, ancak sürekli korku ve endişe ile yaklaşmak, öğrencileri korkuya sevk edecek konuşmalar yapmak gereksizdir. Bazı öğrencileriniz, COVID-19 hakkında ailelerinden yanlış bilgi ile okula geliyor olabilir. Onları gerçekler konusunda eğitmeniz gerekecektir.

COVID-19’u, nasıl yayıldığını ve kendimizi ve başkalarını nasıl koruyabileceğimizi bilmek, sınıfta oluşturacağımız kurallar açısından ilk adımdır. Öğrencilerin kurallara uymaları için öncelikle onlara ne yapmaları gerektiğini açıklamamız gerekir. Onların endişelerini ve fikirlerini dinleyin. Sorularını yaşlarına uygun bir şekilde yanıtlayın.

UNICEF ve WHO, Sağlık Bakanlığı gibi güvenilir kaynaklardan COVID-19 hakkında yeterli bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun. Mümkünse konu ile ilgili sınıfımıza bir sağlık çalışanı getirerek öğrencilerimize bilgilendirme yaptırabilirsiniz. Durumdan haberdar olarak ve halk sağlığı uzmanlarının tavsiyelerini takip ederek, kendi iyiliğimizi ve etrafımızdakileri koruyabiliriz.

OKULLARDA FİZİKSEL MESAFE

Fiziksel mesafeye gelince, kendi ülkenizin Sağlık Bakanlığı ve / veya yerel sağlık kurumları ve yetkilileri tarafından belirlenen protokollerin yanı sıra, okulunuzun idaresi tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak bazı sınıf temel kuralları oluşturmanız önemlidir. Sizin için önerilen önlemler şunlardır:

 • Okulda bulunan herkes arasında en az 1 metre mesafe bırakın.
 • Masa aralığını (masalar arasında en az 1 metre), kademeli girintileri artırın.
 • Okul ve okul sonrası aktiviteler için sınıfların birbiriyle karşılaşmalarını engellemeye çalışın. Sınıfınız ve okulunuz için giriş çıkışlarda sosyal mesafeyi ayarlayacak, yüz yüze karşılaşmayı en aza indirecek tedbirler alın.
 • Başlangıç ​​ve bitiş saatlerini değiştirmek ve tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin aynı anda bir arada olmasını önlemek için okul gününü kademelendirin
 • Sınıf başına daha az öğrenciye izin vermek için mümkünse öğrencilerle farklı günlerde ders işleyin.
 • Okuldan alınma veya gündüz bakımı sırasında kalabalıklaşmamaya dikkat edin. Velilerinizden, öğrencilerin daha yaşlı aile veya topluluk üyeleri (yani büyükanne ve büyükbabalar) tarafından alınmamasını isteyin.Belirli bir zamanda büyük çocuk toplantılarını azaltmak için okuldan alma / bırakma saatlerini farklı şekilde (yaş grubuna göre) düzenleyin
 • Girişlerin etrafındaki kuyruklarda 1 metrelik mesafeyi korumak için işaretler, zemin işaretleri, bantlar, bariyerler ve diğer araçları kullanın
 • Beden eğitimi ve spor derslerinin nasıl yönetileceğini tartışın
 • Dersleri dışarıya taşıyın veya odaları mümkün olduğunca havalandırın
 • Öğrencileri okul alanlarını terk ettiklerinde kalabalık gruplar halinde toplanmamaları ve sosyalleşmemeleri için gerekli uyarıları yapın.

Neler Yapılabilir?

Öğrencilerinizi kurallara bağlı kalmaya teşvik etmek için, bir yapılacaklar listesi oluşturabilirsiniz.

Öğrencilerin birbirlerini nasıl selamlayacaklarına dair birlikte bir liste oluşturabilirsiniz.

Masalar nasıl düzenleneceğine dair bir plan yapabilirsiniz.

Teneffüslerde fiziksel mesafe önlemleri alınmalı, sosyal mesafe kuralları öğrencilere anlatılmalı, temas gerektirmeyen oyunları oynamaları tavsiye edilmeli.

SAĞLIK VE EL HİJYENİ

Öğretmenlerin, öğrencileri rol modeldir. Yani kendimiz hijyen konusunda dikkatli olur ve onlara örnek olursak onlarda bu konuda daha dikkatli olacaklardır. Öğrencilerin kendilerini ve başkalarını COVID-19’dan korumak için almaları gereken önlemleri anlamalarını sağlamada kritik bir rolü vardır ve sınıfta örnek olarak liderlik etmeniz önemlidir.

El yıkama, mikropların yayılmasıyla mücadele etmenin ve öğrencileri ve personeli sağlıklı tutmanın en kolay, en uygun maliyetli ve etkili yollarından biridir.

El yıkama için beş adımı öğretin

 • Öncesu ile ellerinizi ıslatın
 • Islak elleri kaplayacak kadar sabun uygulayın
 • Ellerin tüm yüzeylerini – ellerin arkası, parmak araları ve tırnak altları dahil – en az 20 saniye yıkayın. Bu noktada öğrencileri eğlenceli bir alışkanlık haline getirmek için hızlı bir şarkı söylemeye teşvik edebilirsiniz.
 • Akan su ile iyice durulayın
 • Ellerinizi temiz bir bezle veya tek kullanımlık havluyla kurulayın.

Okulda bir lavaboya, akan suya veya sabuna sınırlı erişim varsa, en az yüzde 60 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanın.

Burada suyu çok fazla açmamaları gerektiğini, yeteri kadar su kullanılması gerektiğini, tasarruf yapmanın önemini anlatmamız gerektiğini söylememize gerek yoktur herhalde…

Biliyor musun? Soğuk su ve ılık su, sabun kullandığınız sürece mikropları ve virüsleri öldürmede eşit derecede etkilidir!

Öğrencileri, sınıfa girdiklerinde el dezenfektanı kullanmaları için teşvik edin.

Öğrencilerimizi hapşururken veya öksürürken dirseğine hapşırmaları konusunda uyarmalıyız. Ancak, kazara ellerine hapşururlarsa, derhal ellerini yıkamalarını veya el dezenfektanı sürmelerini söyleyin. Öğrenciler bir mendile hapşırır veya öksürürse, hemen atılmasını ve ellerini yıkamasını sağlayın. Sık ve rutin el yıkama fikrini normalleştirmek son derece önemlidir.

Temiz ellerle bile öğrencileri gözlerine, burnuna ve ağzına dokunmamaya teşvik edin. Mikroplar bu bölgelerden temiz ellerine geçebilir ve bu yolla sınıfa yayılabilir.

Sık sık el yıkama alıştırmaları ve oyunları ile temizlik ve hijyen konusunu gündemde tutun.

Neler Yapılabilir?

 • Öğrencilerinize iyi hijyen uygulamalarını göstermek için atabileceğiniz bazı pratik adımları / etkinlikleri sizler için hazırlardık. İşte yapılabilecek örnekler:
 • Öğrencilerinizle şarkı söyleyerek el yıkama alıştırmaları yapabilirsiniz.
 • Öğrencilerin sınıf için hijyen posterleri çizmelerini sağlayabilirsiniz. (Hazır hijyen ve mesafe posterleri alıp öğrencilerin görebilecekleri yerlere asabilirsiniz)
 • Bir el hijyeni ritüeli ayarlayın. Gün içinde herkesin ellerini yıkaması / el dezenfektanı uygulaması için belirli bir zaman seçebilirsiniz.
 • Ellerinizi nasıl yıkayacağınızı ve dezenfektanı nasıl uygulayacağınızı fiziksel olarak gösterin, örnek olun.
 • Sınıfınızda, öğrencilere ellerini her yıkadıklarında veya dezenfektan uyguladıklarında puan veren bir puan sistemi tutabilirsiniz.

OKULLARDA MASKE TAKMAK

Öğrenciler için maske takmak zor gelebilir. Çünkü onların enerjilerini atmaları için oyuna ve koşmaya ihtiyaçları vardır. Bunun için daha fazla nefes alıp vermeleri gerekir. Maske takmanın neden gerekli olduğu yaşlarına uygun bilimsel olarak açıklanmalıdır. Bu konuda hazırlanmış animasyon videolar izletilebilir.

Maske takmak kadar, maskeyi kullandıktan sonra virüsün yayılmasını engellemek için kullanılmış maskeleri nereye atacakları, nasıl imha edileceği de önemlidir. Bunun için önceden belirleyeceğimiz ayrı bir çöp kutusu, çöp poşeti olmalıdır.

Öğrencilerinizle birlikte maskeleri nasıl doğru şekilde kullanıp saklayacağınızı keşfedin .

Okulda maskesiz gezmeyi engellemek için her türlü çaba gösterilmelidir. Okulumuzda ve sınıfımızda ihtiyaç olabileceği düşünülerek yedek maske bulundurulmalıdır.

Kolay ders anlatabilmek, varsa işitme engelli öğrencimize faydalı olabilmek açısından şeffaf yüz siperleri veya uygun maskeler kullanabilirsiniz. Özellikle 1. Sınıf öğretmenlerimiz seslerin çıkışını göstermeleri açısından farklı tip maskeler kullanabilirsiniz.

TEMİZLEME VE DEZENFEKTE ETME

Sınıfınızın temizliğinin ve dezenfekte etmenin nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri sizler için araştırdık.

Masalar, sıralar, kapı kolları, bilgisayar klavyeleri, uygulamalı öğrenim öğeleri, musluklar, ve sınıfımızda kullandığımız diğer araç gereçler gibi sık dokunulan yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliği ve dezenfekte edilmesi çok önemlidir.

Gözle görülür şekilde kirlenmiş yüzeyleri ve nesneleri hemen temizleyin.

Temizlik malzemeleri kullanan personel için ipuçları

Tüm talimat etiketlerini anladığınızdan ve güvenli ve uygun kullanımı anladığınızdan emin olun

Etiketlerdeki talimatları izleyin

Temizlik ürünleri ve dezenfektanlar genellikle eldiven veya göz koruması kullanımını gerektirir. Örneğin, çamaşır suyu solüsyonlarıyla çalışırken ellerinizi korumak için daima eldiven takılmalıdır.

Etiketler güvenli olduğunu belirtmedikçe temizleyicileri ve dezenfektanları karıştırmayın. Bazı ürünleri (klorlu ağartıcı ve amonyak temizleyicileri gibi) birleştirmek ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Yüzeye uygunsa seyreltilmiş ev tipi çamaşır suyu çözeltileri de kullanılabilir.

Çamaşır suyunuzun dezenfeksiyon amaçlı olup olmadığını ve% 0,5’lik bir sodyum hipoklorit konsantrasyonuna sahip olup olmadığını görmek için etiketi kontrol edin. Ürünün son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olun. Renkli giysiler üzerinde güvenli kullanım için veya beyazlatma için tasarlananlar gibi bazı ağartıcılar dezenfeksiyon için uygun olmayabilir.

Ev tipi çamaşır suyu, uygun şekilde seyreltildiğinde koronavirüslere karşı etkili olacaktır.

Uygulama ve uygun havalandırma için üreticinin talimatlarını izleyin. Ev tipi çamaşır suyunu asla amonyak veya başka bir temizleyici ile karıştırmayın.

Çözeltiyi en az 1 dakika yüzeyde bırakın.

Neler Yapılabilir?

Okullarında / sınıflarında yüksek riskli ve yüksek temas alanlarından kaçınmak için öğrencilerinizle birlikte bazı eğlenceli ve yaratıcı fikirler ve kurallar bulun. Örneğin, merdivenlerden yukarı ve aşağı yürürken korkuluklara dokunmamak veya kapı kollarına dokunmamak için sınıf kapılarını açık tutmak.

Grup olarak bazı kurallar oluşturun ve bunları daha sonra sınıfa asabileceğiniz bir kağıtlı sunum kağıdına yazın.

Başkalarına temizlik kurallarına uymalarını hatırlatmak için koridorlara asılabilecek eğlenceli hatırlatıcılar / posterler oluşturun.

ÖĞRENCİLERİNİZDEN BİRİ HASTA GÖRÜNÜYORSA YAPILACAK İŞLEMLER

Öncelikle COVID-19 semptomlarını tanımlamalısınız, belirtilerini öğrenmelisiniz.

En yaygın semptomlar ateş, öksürük ve yorgunluktur. Diğer semptomlar arasında nefes darlığı, göğüs ağrısı veya basıncı, kas veya vücut ağrıları, baş ağrısı, tat veya koku kaybı, konfüzyon, boğaz ağrısı, tıkanıklık veya burun akıntısı, ishal, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve deri döküntüleri yer alabilir.

 Öğrencilerinizden biri semptomlardan herhangi birini gösterirse ne yapılmalı?

Okulda, çocukların bekleyebileceği bir bekleme odası olarak belirli bir alanı (yani girişin yakınında) belirleyin. İdeal olarak bu oda iyi havalandırılmalıdır. Öğrenciler kendilerini hasta hissederlerse ve / veya COVID-19 semptomları sergilerlerse, belirlenen odada ebeveynleri tarafından alınmasını beklemelidirler. Daha sonra oda temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve sterilize edilmelidir.

Varsa, hasta öğrenciye tıbbi bir maske verin

Tüm personelin, öğrencilerin ve ziyaretçilerin vücut ısısı, ateşini her gün, gün içerisinde belirli saatlerde ölçün.

Varsa hasta öğrencileri – damgalanma yaratmadan – ebeveynlerini çağırın, sağlık yetkililerini durumdan haberdar edin.

Neler Yapılabilir?

Prosedürleri velilerle ve öğrencilerle önceden paylaşın.

Eğer öğrenciniz Covid 19 belirtileri gösteriyorsa onu evde kalmaya ve kendilerini hasta hissetmeleri durumunda kendilerini izole etmeye teşvik edin

1. SINIF 2+5 2. SINIF AKARYAKIT ANKARA araba AŞI bursluluk sınav BİLİM KURULU covid 19 cumhurbaşkanı DEPREM EBA eğitim Fahrettin Koca HES KODU içişleri bakanlığı koronovirüs KOVİD 19 LGS MATEMATİK meb Milli Maç MİLLİ EĞİTİM BAKANI otomobil PANDEMİ SAĞLIK SAĞLIK BAKAINI sağlık bakanı SINAV GÖREVİ SON DAKİKA spor SÜLEYMAN SOYLU sınav tatil TELEFON UZAKTAN EĞİTİM YÜZ YÜZE EĞİTİM ZAM ziya selçuk ÖĞRETMEN öğrenci ücretsiz tablet İLKÖĞRETİM İNDİRİM

KİLO VERMEDE EN ETKİLİ SPOR HANGİSİDİR?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorumunuz İçin Çok Teşekkür ediyoruz

Sipariş Hattı
Sipariş için tıklayınız...
%d blogcu bunu beğendi: