web analytics
Take a fresh look at your lifestyle.

ANKARA VALİLİĞİ, YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ KARARINI AÇIKLADI

0 1.984

ANKARA VALİLİĞİ, YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ KARARINI AÇIKLADI

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2021 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında aşağıdaki kararları alındı.

 

Eğitim ve öğretimle ilgili olarak 02.03.2021 tarihli ve 2021-11 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile düzenlenen uygulamanın yeni bir karar alınıncaya kadar devamına karar verildi.

 

Alınan karar şu şekilde:

T.C.

ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Tarihi : 30.03.2021

Karar Sayısı : 2021/16

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2021 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha

Kanunu’nun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü

toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığına olumsuz

etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun

önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararları

alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar

gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin içerisinde

bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme

dönemine girilmiş ve İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı genelgesi ve 02.03.2021

tarihli ve 2021-11 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile uygulanacak tedbir ve kurallar belirlenmiştir.

29 Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı

Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde

iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane

genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki

etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir.

 1. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak

29 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri

Bakanlığı’nın 29.03.2021 tarihli ve 5673 sayılı genelgesi doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya

kadar İlimiz çok yüksek riskli bölge grubunda değerlendirilmiş olup bu kapsamda, İlimiz genelinde;

 1. 02.03.2021 tarihli ve 2021-11 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile düzenlenen hafta içi ve

hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;

– Hafta içi günlerde 21.00­05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına

aynen devam edilmesine,

– Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve

Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde

uygulanmasına,

– Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 01.12.2020 tarihli ve 2020-85 sayılı İl Hıfzıssıhha

Kurulu Kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler

Listesinde” yer alan istisnalar ve muafiyetler (sonraki kararlarda yapılan eklemeler dahil

olmak üzere) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat

edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

 1. Yeme­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali,

kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma

Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı

alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek

masa­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu

sorgulaması yapılarak, 07.00­19.00 saatleri arasında müşteri kabul edilmesine,

– Bu işyerlerinde aynı masada ve aynı anda en fazla 2 kişinin oturmasına izin verilmesine,

– Yeme­içme yerlerinin 19:00­21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­al şeklinde,

21.00­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma

kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00­20.00 saatleri arasında sadece

paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,

 1. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst

kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir

araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı

anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların

yetkililerince her türlü tedbir alınarak (etkinlik tarihi ilgili makamlara daha önce bildirilen

toplantıların hafta sonları da dahil olmak üzere) yapılabilmesinin devamına ,

 1. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere 02.03.2021 tarihli ve 2021-11 sayılı İl

Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde (kişi başına minimum

8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere) aynen

devam edilmesine,

Ancak 3­4 Nisan 2021 tarihinde İlimizde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında

Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi

şeklindeki düğünlere katılacakların (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) sokağa

çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

 1. Girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması

kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin 09.00-19.00 saatleri arasında

çalışabilmelerinin devamına,

 1. İnternet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, lunapark, kaplıca, hamam,

sauna, masaj salonu gibi yerlerin süregelen uygulamaya uygun şekilde; % 50 kapasite sınırına

uyulması ve HES kodu kontrollerinin yapılması kaydıyla 07.00­19.00 saatleri arasında

faaliyette bulunabilmelerine,

 1. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev

içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

 1. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin

sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için;

vatandaşlarımızın bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımı sürdürmesinin

ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde

belirlenen tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar

yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etken olarak

değerlendirilmektedir. Bu çerçevede “Dinamik Denetim Süreci” uygulamasına kesintisiz

şekilde devam edilmesine,

 1. Salgının seyrini etkileyen ( olumlu­olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il

nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz

edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek

olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli

çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesinin sağlanmasına,

 1. Eğitim ve öğretimle ilgili olarak 02.03.2021 tarihli ve 2021-11 sayılı Umumi Hıfzıssıhha

Kurul Kararı ile düzenlenen uygulamanın yeni bir karar alınıncaya kadar devamına,

 1. Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında 25.02.2021 tarihli ve 2021-9 sayılı İl Hıfzıssıhha

Kurulu Kararıyla sinema salonlarının faaliyetlerinin 01 Nisan 2021 tarihine kadar durdurulması

kararlaştırılmıştı.

Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talebi gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile

yapılan görüşmeler sonucunda, İçişleri Bakanlığı’nın 30.03.2021 tarihli ve 5676 sayılı Genelgesi

doğrultusunda;

 1. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla

sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulması kararının 12 Mayıs 2021 tarihine kadar

uzatılmasına,

Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarca konuya gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın

yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere

uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası

verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında

gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorumunuz İçin Çok Teşekkür ediyoruz

Sipariş Hattı
Sipariş için tıklayınız...
%d blogcu bunu beğendi: